Lattiapinnoitus Oulu

Lattiapinnoituksissa käytetään polyuretaania, epoksia sekä akryylia. Pinnoituksiin voidaan valita useita värejä ja sävyjä. Lattioiden pinnoittamisen lisäksi pinnoitusta voidaan käyttää seinissä.

Virastojen, koulujen, sairaaloiden ja muiden julkisten tilojen lattiapinnoituksissa tärkeintä on ekologisuus ja kestävyys. Erilaisten lattiapinnoitteiden kiistattomina etuina on sen helppohoitoisuus ja saumattomuus. Ominaisuuksien johdosta viihtyvyys lisääntyy ja sisäilman laatu paranee huomattavasti verrattaessa perinteisiin ratkaisuihin. Sokkelipinnoitteen voi asentaa lujuutensa vuoksi portaikkoon tai lattiaankin.

Ota yhteyttäMitä lattian pinnoittaminen maksaa?

Lattiapinnoituksen hinta elää kohteen pinta-alan ja materiaalivalintojen mukana. Pitkäikäisyyden johdosta kestävä lattiapinnoite maksaa itsensä takaisin nopeasti. Helposti hoidettava lattia säästää myös aikaa puhtaanapidon suhteen.

Vanha muovimatto on terveysriski

Lattiapinnoitus voidaan tehdä kaikenlaisille lattiapinnoille. Nykyinen materiaali poistetaan, jos kohteessa on muovimatto, laminaatti tai parketti.

Lattiapinnoitteita on helppo korjata jälkikäteen paikallisesti, mikäli siihen tulee tarvetta. Kaikilta pinnoitteilta vaaditaan sisäilmanvaatimukset täyttävät EU standardit. Tuotteiden päästöt ovat erittäin vähäisiä jonka johdosta ne sopivat jokaiseen kohteeseen.

Mihin kohteisiin lattiapinnoitteet sopivat?

Lattiapinnoitteilla saadaan ratkaisu kaikkiin kohteisiin. Uudisrakennus- ja saneerauskohteissa pinnoitteilla saadaan aikaan uniikki ilme autotalleihin, saunatiloihin ja vaatehuoneisiin. Jälkikasvun huoneet voidaan personoida villeimmillä ideoilla eri värisävyjä käyttäen. Pinnoitteet voidaan levittää kostealle alustalle, jolloin muu rakentaminen ei viivästy kohteessa.

Käyttökohteet:

 • teollisuuden vaativiin tarpeisiin, kuten elintarvike- ja lääketeollisuus
 • kestävät ja saumattomat ratkaisut toimitiloihin ja virastoihin
 • sairaaloihin ja laboratorioihin
 • märkiin tiloihin kuten uimahalleihin ja muihin märkätiloihin
 • saneerauskohteisiin parantamaan sisäilmaa ja lisäämään ekologisuutta
 • uudisrakennuksien julkisiin tiloihin, kuten porraskäytäviin lämmönjakohuoneisiin
 • monipuolinen tuotevalikoima mahdollistaa käytön lähes jokaiseen kohteeseen

040 739 4452

info@belakon.fi

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Belakon Pinnoite Oy (2282850-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Pasi Inkeroinen
040 739 4452
info@belakon.fi

Henkilörekisterin nimi

Belakon Pinnoite Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Belakon Pinnoite Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
info@belakon.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna